تم نقل محتويات الموقع إلى الأكاديمية الجديدة www.amr-ia.com

 

 
بحث في الموقع
تفضل هنا
 
 
 
 
نکات و تذکرات
نکات و تذکرات

 

نوع رقیه شرعی (درست تلفظ کنید)

   

نکات و تذکرات :

بسیاری از کسانی که تسخیر می شوند و یا سحر و جادو می شوند، دچار یاس و ناامیدی شده اند، به خصوص اگر از درمان های مختلفی استفاده کرده باشند و نتیجه ای نگرفته باشند. آن ها فاموش کرده اند که موفقیت با صبر و تحمل پیوند خورده است و شادی و راحتی بعد از ناراحتی و سختی به دست می آید.

1 – به خداوند رجوع کنید. هیچ مجازاتی بدون وجود گناهان نازل نمی شود و از بین رفتن این مجازات با توبه و پشیمانی همراه است.

2 – بی بند و باری را رها کنید و پاشنه بلند نپوشید. حجاب مناسب را با پوشاندن تمام بدن رعایت کنید چون تمام جاهایی از بدن شما که پوشیده نباشد راه هایی برای ورود شیاطین هستند. و اگر یکی از آن ها از بدن خارج شود، شیاطین دیگری وجود دارند که منتظر ورود به بدن هستند. همچنین خانم ها باید پوشیدن لباس های کوتاه و تنگ را در مقابل خانواده و آشنایان چه زن و چه مرد ترک کنند و در هنگام شیردهی سینه های آن ها در مقابل هیچ زنی نباید دیده شود. و زن باید در هنگام عروسی بدن خود را بپوشاند.

3 – ترک گوش دادن به آهنگ ها و موزیک و ترک تماشای شبکه های بد.

4 – نزد هیچ ساحر و جادوگری نروید.

5 – از تنها خوابیدن و یا برهنه خوابیدن خودداری کنید چون حضرت محمد آن را منع فرموده اند.

6 – خواندن نماز و دعا کردن.

7 – در احساسات و یا لذت جنسی در خواب از شیطان پیروی نکنید چون این باعث می شود با شما بماند.

8 - قبول نکردن خواسته های ازدواج با یک جن که با آن نتایج بدی هست.

9 – خواندن رقیه و گوش دادن به آیات منع ظالم.

10 – از دعا کردن و پیروی از قرآن دست نکشید.

 

شخصی می پرسد : من چندین روش درمانی را امتحان کرده ام اما تاثیرات شیطانی مرا رها نمی کند، چاره چیست؟

به درمان ادامه بده و نصایحی که به آن ها اشاره کردیم را دوره کن. برخی تاثیرات هستند که به برنامه های بسیاری قوی نیاز دارند. برای مثال، در جادوهای معمولی به فرد می گوییم که دوبار در روز بدن خود را با روغن که بر آن قرآن خوانده شده است، بمالند اما دیگرانی 15 بار در روز. برخی البقره را روزی یک بار می خوانند و فایده ای ندارد. در این مورد چون تاثیر بسیار قوی است پس باید روزی دو بار یا سه بار یا 5 بار بخوانند ... . در کنار درمان هایی مثل حجامت، طب سوزنی، ماساژ، شستن بدن با مخلوط های خاص و ...

یکی از بیمارانی را که می شناختم با 4 جادو سحر شده بود. او روزی یک بار البقره را می خواند اما نتیجه نمی گرفت. پس او شروع کرد البقره را بیشتر و بیشتر بخواند و از حجات استفاده کرد و سدر و نمک و ... . به اذت خدا پیشرفت کرد و تاثیر جادو بر او پایان یافت.